AMB Refugis climàtics

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa diverses polítiques destinades a la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica, l’accés garantit i just de la població a l’aigua i l’assoliment d’una economia circular.

Els refugis climàtics són una d’aquestes mesures: espais interiors o exteriors accessibles que, durant els episodis climàtics extrems, proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat a la població més vulnerable. Parcs, centres cívics i biblioteques preparats per garantir aquestes condicions.

Des d’Acrònim hem treballat tot el concepte de comunicació global, eix comunicatiu i copys per a les diverses peces requerides: cartells d’escala, fulletons, falca de ràdio, xarxes socials, etc. Podeu consultar més sobre la campanya a l’article del nostre bloc.

  • Concepte global
  • Falca de ràdio
  • Copys per a publicitat exterior