Serveis de comunicació i participació ciutadana
per al sector públic

Acrònim és una consultora de COMUNICACIÓ, MARKETING i BRANDING que treballa amb una visió estratègica i creativa per a ajuntaments, administració pública i entitats. Des d’Acrònim hem creat EINES DIGITALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA per millorar la comunicació entre les entitats i la ciutadania.

Eines digitals de participació i comunicació

El futur ja és aquí, gestionem amb eines del SXXI. Hem desenvolupat eines de participació electrònica per facilitar l’aportació d’idees, fomentar el debat i proporcionar informació en tot moment.

I en cas que vulguem aprofundir en la presa de decisions, posem a disposició la nostra plataforma de vot electrònic, que garanteix l’anonimat, el secret de vot, i impedeix la suplantació d’identitat. Una eina segura que permet el vot telemàtic i presencial amb eines digitals.

Marketing i comunicació

Les entitats, ciutats i territoris competeixen entre ells, i la imatge que transmeten és cabdal per a fixar el seu perfil estratègic.

Des d’Acrònim desenvolupem tota la comunicació i el marketing estratègic, el disseny gràfic i corporatiu, així com el marketing de ciutats i entitats.