Asproseat

Asproseat és un grup d’entitats socials d’àmbit català que té com a missió promoure i gestionar serveis integrals i suports per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius amb el risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

  • Pla de màrqueting i comunicació
  • Estratègia Digital SEO – SEM
  • Canals audiovisuals amb producció de vídeos (Canal YouTube, online)
  • Comunicació gràfica impresa (fulletó, cartells, anuncis de premsa)
  • Publicitat exterior (Rotulació i vehicles)
  • Mitjans digitals (banners, aplicacions de XXSS, adaptacions web)
  • Disseny editorial (Catàlegs, Memòria anual)