Com trobar les keywords idònies?

L’ús de keywords aporta valor a el contingut i ajuden a aconseguir un bon posicionament orgànic de la nostra pàgina web. Com a conseqüència apareixerem entre els primers resultats de cerca i d’aquesta manera augmentessin les visites dels usuaris al nostre web, posts o blocs.

Però… on fer la recerca de paraules clau?

Els recursos s’han d’aprofitar a el màxim i, per això, des de Acronim Digital Feeling us presentarem 5 eines que permeten fer una recerca de paraules clau de forma gratuïta.

1. Google Trends

Google Trends és una eina gratuïta creada per Google que et proporciona informació de tendències en keywords: quina és la tendència d’una keywordy com han evolucionat les seves recerques al llarg de el temps.

2. Google Keywod Planner

Google Keyword Planner indica de forma segmentada segons el seleccions les cerques mensuals de keywords determinades per país i idioma. Podràs saber que paraula és més indicada segons a el públic que et dirigeixis. A l’ésser una eina de Google les dades són totalment fiables.

3. Google Suggest

Google Suggest és la simple acció d’escriure una keyworden el cercador de Google i automàticament apareixen suggeriments long tailde paraules relacionades que els usuaris estan buscant.

Aquesta mateixa acció la fa Übbersuggest i Keyword Shitter.

4. Found

Found és una eina interessant ja que en aquest cas hi hagi noves keywordsmediante la combinació de diverses paraules. A més, elabora combinacions automàticament en el cas de no tenir la combinació clara.

5. Google Search Console

Amb Google Search Console podràs saber amb que paraules clau els usuaris estan accedint a la teva pàgina web. És interessant saber si les paraules clau que estàs utilitzant funcionen amb el teu públic objectiu i si aquest les utilitza per accedir a la teva pàgina.

Per a més informació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.