El Branding Digital

branding digital

És bastant evident que els primers passos en la creació d’una nova marca és tenir ben definida la identitat d’aquesta, el seu grup objectiu, la necessitat a satisfer i el nom comunicatiu.

El branding d’una marca sempre està vinculat a una estratègia. S’ha de tenir en compte que en branding hi ha una línia gràfica d’identitat i comparatisme que s’ha d’implementar de la mateixa manera en les diferents plataformes, ja que serà l’encarregada de transmetre els valors pels quals apostes i la manera de diferenciar-se dels altres, el que farà que els usuaris apostin per la teva marca.

Les 4 Ps del branding

El branding és un procés de creació i desenvolupament d’una marca en l’àmbit visual, auditiu i interactiu. En aquest aspecte, el branding digital té molt a dir. El branding té 4 punts claus que hem de tenir en compte si volem entrar en el món del màrqueting, i són les següents:

  • Propòsit. Perquè una marca tingui alguna possibilitat de perdurar en el mercat a llarg termini, ha de tenir un objectiu clar i tindre’l molt present.

  • Perfil. Per tal d’aconseguir ser reconegut, cada marca deixa empremta a la seva manera, i això depèn de com estigui de definida.

  • Permanència. Tenir-la en el lloc apropiat perquè perduri en la ment de les persones. Cal generar un impacte memorable.

  • Profunditat. Has de mostrar les teves qualitats, la personalitat de la marca i així obtindràs major engagement i serà més difícil que la teva marca sigui oblidada.

 

branding digital

Elements visuals

També hem de tenir en compte els elements visuals de la marca, aquests són representacions gràfiques de l’empresa i és la projecció que donarem al públic. Hi ha diferents elements a destacar:

  • Símbol. És l’expressió de la identitat d’una companyia i representa el punt de vista més material. Aconsegueix que la marca sigui reconeguda sense necessitat d’incloure el nom de l’empresa.

  • Logotip. Constitueixen la identitat de l’empresa i conformen la personalitat física de la marca. Es tracta del nom de la companyia.

  • Color. És un component de la personalitat física de l’empresa, compleix amb una funció distintiva sobre la qual s’articula el logotip i el símbol. Els colors transmeten sentiments i emocions, haurem de valorar el que millor ens representi.

  • Tipografia. És un dels elements estratègics de la construcció d’una marca. Hem de tenir presents els objectius i els valors amb la condició de definir la tipografia, ja que aporta personalitat.

Per tal de seguir sempre la mateixa línia gràfica d’identitat, es crea una guia d’estil, un document que defineix els aspectes relacionats amb la imatge de marca. Una bona guia és clau per mantenir una coherència en els diferents llocs on apareix la marca.

Un bon branding és aquell que aconsegueix ser reconegut de manera senzilla i en el qual l’esperit de la marca es desenvolupa seguint una línia estètica concreta.

La millor manera de continuar donant valor a la teva marca és estar permanentment en construcció, al dia de les tendències, etc. És fonamental que una marca es distingeixi de la resta, i que creï un vincle entre els usuaris i la marca.

Si vols que la teva marca compleixi tots aquests requisits, contacta’ns fent clic al següent botó.