GAUE Guia d’Ajuts de la Unió Europea

La Guia d’Ajuts de la Unió Europea (GAUE) és un servei de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona que recull informació sobre els principals fons de finançament europeu.

Des d’Acrònim em desenvolupat el seu portal web, on s’ofereix informació actualitzada sobre totes les convocatòries dels programes europeus que són d’especial interès per l’àmbit local, i en descriu els seus objectius, les línies d’acció, l’autoritat de gestió i els enllaços destacats de cadascuna.

  • Desenvolupament web