Agència Catalana de Turisme

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Actualment és l’eina de promoció turística més important i potent del nostre país.  

La seva missió és contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu sector turístic, essent la seva veu a l’exterior, tot orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de més valor afegit.

La tasca d’Acrònim consisteix a plasmar gràficament totes les necessitats comunicatives de l’entitat per tal de transmetre un missatge clar, corporatiu i accessible per a tots els públics.

  • Disseny audiovisual
  • Disseny i maquetació editorial
  • Comunicació gràfica impresa 
  • Comunicació gràfica digital 
  • Maquetació de dades i documents interns
  • Documents interactius