Un dels serveis que ofereix ACRÒNIM a entitats i ajuntaments són els processos participatius a través de votació electrònica.

La plataforma de participació Votació Online permet realitzar consultes de forma telemàtica. Una de les característiques principals de la plataforma és el fet de poder dissenyar a mida cada procés participatiu en funció de les diferents necessitats i fases del mateix.

Votació Online ofereix en un únic entorn totes les funcionalitats i facilitats per convertir la participació en una eina cotidiana i propera.

Característiques Votació Online

Votació Online és una plataforma de participació i vot electrònic pensada per als processos de consulta i decisió col·lectives en ajuntaments, organitzacions i altres col·lectius.

Permet compatibilitzar de manera simultània el vot telemàtic des de qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta i ordinador) connectat a Internet, i el vot presencial mitjançant pantalles tàctils en mesa electoral. 

D’aquesta manera la participació electrònica és accessible a qualsevol persona, independentment de la seva destresa amb les noves tecnologies, i permet fer un únic recompte de vots en una única urna electrònica.

La plataforma Votació Online permet la celebració de votacions singulars amb una pregunta i les corresponents opcions de resposta, com també qüestionaris amb diverses preguntes i respostes que fomentin la participació ciutadana.

Els resultats poden ser desagregats estadísticament d’acord amb les dades que siguin aportades amb el registre de participació: gènere, àmbits territorials, grups d’edat, etc.

Votació Online garanteix l’anonimització o dissociació en el tractament de les dades personals a l’hora de fer les estadístiques.