Les ciutats i territoris competeixen entre ells, i la imatge que transmeten és cabdal per a fixar el seu perfil estratègic.

El posicionament de cada municipi o comarca no depèn només de campanyes de publicitat, sinó sobretot del resultat del que es comunica en els mitjans gràcies a les polítiques públiques i a l’agenda comunicativa en els mitjans.

La definició de la marca no es determina només de manera activa per part de la institució, sinó que la ciutadania l’elabora independentment del paper que exerceixi aquella. Per això és preferible disposar d’una estratègia de marca de territori abans que la ciutadania elabori la seva pròpia impressió pels impactes que rep del mitjans.

A aquesta estratègia cal acompanyar-hi eines de seguiment i vigilància per avaluar els resultats de la gestió de la marca.

mark

Analítica

Definim els indicadors claus dins del context de cada ciutat i monitoritzem la marca a les xarxes socials. Amb aquesta metodologia detectem els hàbits i tendències de la ciutadania.

CityBranding

Posem l’èmfasi en la definició i la projecció d’una identitat territorial competitiva. El citybranding de territoris respon al repte de donar visibilitat al territori en un entorn competitiu.

Re-Disseny

Cerquem el valor diferencial i competitiu de la teva entitat, allò que la fa diferent de la competència. Creem i implementem la nova marca que ajudi a reposicionar la ciutat.

posicionament

Disseny i implementació de l’estratègia de reposicionament acord amb el citybranding. Tenim experiència en la creació de noves marques institucionals i storytelling.