El futur ja és aquí, gestionem amb eines del SXXI.

Hem desenvolupat eines de participació electrònica per facilitar l’aportació d’idees, fomentar el debat i proporcionar informació en tot moment.

I en cas que vulguem aprofundir en la presa de decisions, posem a disposició la nostra plataforma de vot electrònic, que garanteix l’anonimat, el secret de vot, i impedeix la suplantació d’identitat. Una eina segura que permet el vot telemàtic i presencial amb eines digitals.

Ajudem les organitzacions a prendre decisions col.lectives digitals, acompanyant-les perquè el procés sigui fàcil i eficaç.

Els Pressupostos participatius fomenten la participació directa de la ciutadania del municipi per a la presa de decisions en matèria d’inversions i serveis de manera inclusiva.

La plataforma de participació Votació Online permet realitzar consultes de forma telemàtica. Una de les característiques principals de la plataforma és el fet de poder dissenyar a mida cada procés participatiu en funció de les diferents necessitats i fases del mateix.