Avaluem l’estat de la comunicació a la teva organització, fixem els objectius a assolir i triem les eines i canals per arribar-hi.

Planifiquem les tasques de comunicació en el temps per a distribuir els esforços de manera proporcionada a les capacitats de l’organització.

El resultat és un pla de comunicació amb el qual es poden avaluar els impactes obtinguts, fer-ne el seu seguiment constant i redefinir l’estratègia a mesura que anem veient el seu resultat.

OBJECTIUS

Definim conjuntament els objectius estratègics de comunicació a curt, mig i llarg termini.

ESTRATÈGIA

Establim l’estratègia corporativa, àrees de negoci, metodologia, àmbits d’actuació…

ESTRATÈGIA COMPETITIVA

Cerquem el valor diferencial i competitiu de la teva entitat, allò que la fa diferent de la competència.

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ

Apliquem els objectius generals, l’estratègia corporativa i el factor diferencial a l’organització.